Pere Montes de Oca

CEO de Gamma Management

President de l’Associació

CEO de Gamma Management